Laie, el primer gestor cultural B Corp d'Espanya
section1
About Laie
Des dels inicis, l'objectiu de Laie ha estat posar la cultura a l'abast de les persones com a motor de desenvolupament individual i social.
Després de més de quaranta anys de servei i després de tants canvis al planeta i a la societat, la companyia continua convençuda que aquest és l'únic camí possible: utilitzar la força de l'empresa per generar un impacte positiu. Per això, des de fa una mica més de dos anys, Laie ha treballat per ajustar els estàndards de qualitat i els processos de gestió per desenvolupar una estratègia basada en criteris de sostenibilitat.
section2
QUÈ SIGNIFICA SER B CORP?
B Corp és una comunitat de més de 4.400 empreses a 77 països que no només busquen ser les millors del món, sinó també les millors empreses per al món.
La xarxa de llibreries, botigues i serveis culturals Laie ha rebut la certificació B Corp de mans de B Lab Spain, entitat que encapçala el moviment en pro de la sostenibilitat empresarial a Espanya. Aquesta certificació acredita la implementació de sistemes de mesurament d'impacte social i ambiental a través de l'Avaluació d'Impacte B i el suport a estructures de governança com les empreses de benefici i interès col·lectiu. La visió de B Lab és fomentar una economia inclusiva i sostenible capaç de generar prosperitat per a totes les persones.
section3
CERTIFICACIÓ B CORP
Aconseguir la certificació B Corp suposa assumir reptes, fixar nous objectius i redefinir les pautes i rutines de treball.
Després de més de quaranta anys de servei i després de tants canvis al planeta i a la societat, la companyia continua convençuda que aquest és l'únic camí possible: utilitzar la força de l'empresa per generar un impacte positiu. Per això, des de fa una mica més de dos anys, Laie ha treballat per ajustar els estàndards de qualitat i els processos de gestió per desenvolupar una estratègia basada en criteris de sostenibilitat.
Amb certificat B Corp
S’apliquen els estàndards més alts d'acompliment social i ambiental, de transparència i de responsabilitat.
Es construeix una economia més inclusiva i sostenible per a les persones i per al planeta.
Es lidera un canvi per construir una economia equitativa, inclusiva i regenerativa.
S’apliquen els estàndards més alts d'acompliment social i ambiental, de transparència i de responsabilitat.
Compromís Laie
Responsabilitat Social Corporativa
Hem prestat sempre una atenció especial als aspectes relacionats amb la Responsabilitat Social Corporativa mantenint polítiques actives en igualtat d’oportunitats, conciliació de la vida laboral i familiar, salut i seguretat en el treball, foment de la integració i gestió de la diversitat i respecte pel medi ambient.

TEMES